Brak szkód to niższe składki ubezpieczeń

 

Świadomy klient jest lepiej postrzegany podczas analizy ryzyka ubezpieczeniowego. Powadzenie cyklicznych audytów pozwala m.in. na ograniczenie zagrożeń nieplanowanych przestojów produkcyjnych lub utraty mienia.

Dzięki audytom dajemy wytyczne

do poprawy jakości

i minimalizacji zagrożeń

 

Usługi

Wspomagające

Cena jest informacja udzielana przez naszych audytorów oceniających zakład lub działania poprzez pryzmat szerokiego doświadczenia w szkodach. Niezależnie czy dotyczy to inspekcji całych zakładów, czy też konkretnych obszarów działania.

Nie sposób skorzystać z usługi doradczej z zewnątrz, gdy zebrane informacje objęte są zapisami umownymi o najwyższej poufności.

 Sprawdzamy standardy działania

Rekrutujemy

Audyty, kontrole

i inspekcje kluczowych obszarów.

Sprawdzamy stan funkcjonalny, organizacyjny i techniczny różnych obszarów działania firm, działań, czy też inwestycji.

Audyty oceny ryzyka

 

 

 

 

 

Audyty wykonania usług

 

 

 

 

 

Formuła działań:

Cechy działań:

Formuła działań:

32 33 00003

790208553

office@lotusgroup.pl

Patrząc z zewnątrz wychwytujemy wszelkie problemy lub zagrożenia  audytowanych firm.

Gromadzimy zespoły eksperckie do zadań

Sprawdzamy wielopłaszczyznowo poszczególne obszary działalności firmy. Analizujemy zagrożenia związane z działalnością aktywną i pasywną. Odpowiednio, nasi inżynierowie skupiają uwagę na rodzaj i specyfikę działalności firmy badając wszelkiego rodzaju zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne.

 

Bazując na wiedzy ekspertów konfrontujemy obowiązujące w firmie lub zakładzie standardy działania, poziom zabezpieczeń i celność oraz zasadność podejmowanej prewencji względem obowiązujących przepisów prawa oraz standardów rynkowych.

 • Należyte przygotowanie audytów

 • Umowa i poufności informacji

 • Plany i harmonogramy

 • Zespoły eksperckie

 • Działanie na terenie kraju (w szczególnych przypadkach za granicą)

 • Współpraca z towarzystwami ubezpieczeniowymi, firmami i instytucjami

 • Rzetelne i rzeczowe audyty

 • Obiektywne i celne wnioski końcowe.

Cechy działań:

 • Należyte przygotowanie audytów

 • Pilnowanie planów i harmonogramów działań

 • Zespoły eksperckie

 • Działanie na terenie kraju i za granicą

 • Natychmiastowe raporty pokontrolne z rekomendacjami

 • Obiektywne i celne wnioski rekomendacje.

Dla zabezpieczenia kontraktu na dostawy, czy też pojedynczej przesyłki sprawdzamy sposób przygotowania operacji dostaw elementów kluczowych, sprawdzamy dokumentację planów zabezpieczeń do transportu, nadzorujemy operacje w terenie. Sprawdzamy sposób wykonania usług przez firmy zewnętrzne. Dodatkowo pilnujemy terminów realizacji dostaw, jak również sposób wypełniania procedur związanych z obsługiwanym kontraktem.

Warto odzyskać pewność

działania.

 

Powierzając nam zlecenia - przekazując w nasze ręce działania macie Państwo pewność rzetelnie wykonanego zadania. Dbamy o właściwe przygotowanie dokumentacji przed audytem oraz o wnioski końcowe. 

 

Na życzenie klienta wnioski końcowe przekuwamy w konkretnie działania w postaci szkoleń, rozwiązań organizacyjnych lub prawnych.

 

 

Do celów ubezpieczeniowych

Dla zabezpieczenia kontraktów lub inwestycji

Audyty techniczne

Eksperci  -   Audytorzy   -   Konsultanci

Move-You.pl - design 2020

Copyright © 2015 -2020 Lotus Group. All rights reserved.

32 33 00003

office@lotusgroup.pl

Lotus Group Sp z o.o.

ul. Górnych Wałów 52/5     

44-100 Gliwice 

 

Nip: 969 161 22 29

Regon: 360872505; KRS 0000545626 Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS.​

 

Kontakt

Biuro:

790208553

Sprzedaż:

Mail:

Kontakt