Uwalniamy klienta do właściwych prac kontraktowych

Dzięki audytom dajemy zabezpieczenie

kontraktów

Nie sposób skorzystać z zabezpieczenia kontraktu przez nieuzasadnionymi roszczeniami ze strony kontrahentów lub też osób trzecich.

 

Sprawdzamy kompleksowo

obiekty

Rekrutujemy

Sprawdzenie stanów technicznych obiektów

i jakościowych mienia

Sprawdzamy stan budynków, budowli, infrastruktur przez rozpoczęciem inwestycji aby wykluczyć potencjalne roszczenia lub też dla uchwycenia stanu z jakim rozpoczynane są działania techniczne.

 

Usługi

Wspomagające

Audyty stanów zerowych

 

 

 

 

 

Formuła działań:

Cechy działań:

32 33 00003

790208553

office@lotusgroup.pl

Działamy w zespołach Inwentaryzacyjnych

Sprawdzamy od kątem technicznym pojedyncze obiekty, całe posesje, kompleksowe zakłady, czy też infrastrukturę rozciągającą się w terenie. Prowadzimy analizy porównawcze i bieżący monitoring.

  • Należyte przygotowanie inwentaryzacji

  • Plany i harmonogramy

  • Zespoły techniczne

  • Rzetelne i rzeczowe oględziny

  • Obszerne raporty

  • Nagrania i dokumentacja zdjęciowa w wysokiej rozdzielczości

Warto odzyskać pewność

działania.

 

Powierzając nam zlecenia - przekazując w nasze ręce działania macie Państwo pewność rzetelnie wykonanego zadania. Dbamy o właściwe przygotowanie dokumentacji przed audytem oraz o wnioski końcowe. 

 

Na życzenie klienta wnioski końcowe przekuwamy w konkretnie działania w postaci szkoleń, rozwiązań organizacyjnych lub prawnych.

 

 

Inwentaryzacje

Eksperci  -   Audytorzy   -   Konsultanci

Dla zabezpieczenia kontraktów realizowanych przez naszych klientów wykonujemy wielowarstwowe inwentaryzacje rejonów, w jakich będą prowadzone. Przeprowadzamy szczegółowe oględziny budynków i budowli, inwentaryzacje dróg i ich oznakowań.

 

W każdym przypadku określamy stan techniczny / utrzymania mienia poddanego oględzinom, wykonujemy dokumentację protokolarną i zdjęciową, wideorejestrację (np. z przebiegu dróg), jak również określamy stopień oddziaływania prac

Move-You.pl - design 2020

Copyright © 2015 -2020 Lotus Group. All rights reserved.

32 33 00003

office@lotusgroup.pl

Lotus Group Sp z o.o.

ul. Górnych Wałów 52/5     

44-100 Gliwice 

 

Nip: 969 161 22 29

Regon: 360872505; KRS 0000545626 Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS.​

 

Kontakt

Biuro:

790208553

Sprzedaż:

Mail:

Kontakt