Budujemy

i wspieramy struktury likwidacyjne

 

 

Wierzymy, że tylko konsekwentne i merytoryczne prowadzenie szkód pomoże w usprawnieniu procesów.

Świadczymy kompleksowe usługi dla Towarzystw Ubezpieczeniowych

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w zakresie jednostkowych działań oraz kompleksowych programów obsługi technicznej i merytorycznej likwidacji szkód.

 

Prowadząc likwidację szkód skupiamy się w szczególności na obiektywnej weryfikacji przyczyny i okoliczności powstania zdarzenia szkodowego, diagnozujemy czynniki, które doprowadziły do zaistnienia zdarzenia inicjującego szkodę (wszelkie działania lub ich brak, należytą staranność lub rażące niedbalstwo).

 

Koncentrujemy się na rzetelnym określeniu zakresu uszkodzeń oraz ich wartości przy jednoczesnym wskazaniu działań minimalizujących rozmiar szkody. Wyciągamy wnioski, dokumentujemy i dajemy rekomendację minimalizacji lub całkowitego wykluczenia ponownego powstania podobnych zdarzeń,

Ustalamy odpowiedzialnego

za powstanie

szkody

Sprawnie weryfikujemy rachunek strat pozwalając Towarzystwu Ubezpieczeń szybko podjąć decyzję.

Nasze doświadczenie, ugruntowywane jest wiedzą ą z zakresu rzeczoznawstwa, kontroli, audytów i likwidacji szkód. Najlepsze nasze kompetencje wykorzystujemy do optymalnego prowadzenia działań likwidacyjnych. Posiadamy przy tym umiejętność rozmawiania z ludźmi.

Wyliczamy

wartość strat

Obszar prowadzonych działań:

Rodzaj ryzyk ubezpieczeniowych:

Rekrutujemy

Działania eksperckie

w obszarze technicznym

i merytorycznym.

Przejmujemy do realizacji zlecenia związane  z prowadzeniem likwidacji szkód technicznych i merytorycznych, traktowane jako zdarzenia jednostkowe, jak i szkody seryjne. Realizujmy jednostkowe zlecenia ale również prowadzimy stałą obsługę podmiotów (z tytułu umów ubezpieczenia).

Zakres

naszego

działania

 

 

 

 

Posiadamy doświadczenie praktyków rynkowych

 • Tabor szynowy

 • Infrastruktura kolejowa

 • Maszyny budowlane

 • Maszyny rolnicze

 • Turbozespoły, silniki

 • Maszyny przemysłowe

 • Urządzenia elektryczne

 • Infrastruktura przesyłu danych

 • Instalacje techniczne i teletechniczne


 • Budynki i budowle

 • Konstrukcje techniczne

 • Środki obrotowe

 • Wyposażenie / mienie ruchome

 

 • Mienie (różne)

 • Odpowiedzialność Cywilna

 • Casco

 • Budowa i montaż

 • Maszyny od uszkodzeń / elektronika


 • Inne...

 

Dodatkowe usługi:

 • Analizy techniczne

 • Analizy procesów produkcyjnych (weryfikacja zarządzania)
 • Analizy ubezpieczeniowe

 • Analizy prawne (Lotus Law Assist)

 • Koordynacja programów ubezpieczeniowych

 • Koordynacja regresów

 

32 33 00003

790208553

office@lotusgroup.pl

Likwidacja szkód złożonych

Likwidacja szkód złożonych

Eksperci  -   Audytorzy   -   Konsultanci

Design: Media Label (Move You)

Copyright © 2015 -2021 Lotus Group. All rights reserved.

32 33 00003

office@lotusgroup.pl

Lotus Group Sp z o.o.

ul. Górnych Wałów 52/5     

44-100 Gliwice 

 

Nip: 969 161 22 29

Regon: 360872505; KRS 0000545626 Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS.​

 

Kontakt

Biuro:

790208553

Sprzedaż:

Mail:

Kontakt